Demografi
Hämtar data...
Världens befolkning just nu
 
Hämtar data...
Födda i år info
Hämtar data...
Födda i dag info
Hämtar data...
Avlidna i år  
Hämtar data...
Avlidna i dag  
Hämtar data...
Befolkningsökning i år  
 
Myndigheter och affärsdrivande verk
Hämtar data...
Utgifter för allmän hälsovård i dag
Hämtar data...
Staternas utbildningsutgifter i dag
Hämtar data...
Staternas militära utgifter i dag
Hämtar data...
Bilar tillverkade i år  
Hämtar data...
Cyklar tillverkade i år  
Hämtar data...
Datorer sålda i år  
 
Samhälle och Massmedia
Hämtar data...
Boktitlar utgivna i år  
Hämtar data...
Upplagesiffror för nyhetstidningar i år  
Hämtar data...
TV-mottagare sålda i världen i dag  
Hämtar data...
Mobiltelefoner sålda i dag  
Hämtar data...
Utgifter för datorspel i dag  
Hämtar data...
Internetanvändare i världen  
Hämtar data...
E-brev avsända i dag  
Hämtar data...
Blog-skrivningar i dag  
Hämtar data...
Kvitter i dag  
Hämtar data...
Google-sökningar i dag  
 
Miljö
Hämtar data...
Avskogning i år (hektar)  
Hämtar data...
Markförluster p g a erosion i år (hektar)  
Hämtar data...
CO2-utsläpp i år (ton)  
Hämtar data...
Ökenutbredning i år (hektar)  
Hämtar data...
Industriutsläpp i miljön av giftiga ämnen i år (ton)  
 
Livsmedel
Hämtar data...
Undernärda personer i världen just nu  
Hämtar data...
Överviktiga personer i världen just nu  
Hämtar data...
Korpulenta personer i världen just nu  
Hämtar data...
Personer som svultit ihjäl i dag  
Hämtar data...
Kostnader för fetmarelaterade sjukdomar i USA i dag  
Hämtar data...
Kostnader för bantningsprogram i USA i dag  
 
Vatten
Hämtar data...
Vattenförbrukning i år (miljoner m3)  
Hämtar data...
Avlidna i år p g a sjukdomar kopplade till vatten  
Hämtar data...
Personer utan tillgång till dricksvatten  
 
Energi
Hämtar data...
Världens energiförbrukning i dag (MWh), varav  
Hämtar data...
- från icke-återanvändbara källor (MWh)  
Hämtar data...
- från återanvändbara källor (MWh)  
Hämtar data...
Solenergi som infallit på jorden idag (MWh)  
Hämtar data...
Upp-pumpad olja idag (fat)  
Hämtar data...
Mängd olja kvar (fat) info
Hämtar data...
Dagar kvar tills oljan tagit slut  
Hämtar data...
Mängd naturgas kvar (boe) info
Hämtar data...
Dagar kvar tills naturgasen tagit slut  
Hämtar data...
Mängd kol kvar (boe)  
Hämtar data...
Dagar kvar tills kolet tagit slut  
 
Hälsa
Hämtar data...
Dödsfall p g a smittsamma sjukdomar  
Hämtar data...
Dödsfall i år av barn yngre än 5 år  
Hämtar data...
Aborter i år  
Hämtar data...
Kvinnor som dött under förlossningen  
Hämtar data...
Personer som smittats av HIV/AIDS  
Hämtar data...
Dödsfall i år p g a HIV/AIDS  
Hämtar data...
Dödsfall i år p g a cancer  
Hämtar data...
Dödsfall i år p g a malaria  
Hämtar data...
Cigaretter rökta i dag  
Hämtar data...
Dödsfall i år p g a rökning  
Hämtar data...
Dödsfall i år p g a alkohol  
Hämtar data...
Självmord i år  
Hämtar data...
Belopp spenderade på knark i världen i år  
Hämtar data...
Dödade i vägtrafikolyckor i år  

Översatt från engelska av BLW