Verdens befolkning
Innhenter data…
Verdens befolkning
 
Innhenter data…
Fødte i år info
Innhenter data…
Fødte i dag info
Innhenter data…
Døde i år  
Innhenter data…
Døde i dag  
Innhenter data…
Befolkningsøkning i år  
 
Regjeringer & Økonomi
Innhenter data…
Helseutgifter i verdens regjeringer i dag
Innhenter data…
Utdannelsesutgifter i verdens regjeringer i dag
Innhenter data…
Militærutgifter i verdens regjeringer i dag
Innhenter data…
Biler produsert i år  
Innhenter data…
Sykler produsert i år  
Innhenter data…
Datamaskiner solgt i år  
 
Samfunn & Media
Innhenter data…
Boktittler publisert i år  
Innhenter data…
Aviser trykt i dag  
Innhenter data…
Fjernsynsapparater solgt i dag  
Innhenter data…
Mobiltelefoner solgt i dag  
Innhenter data…
Penger brukt på videospill i dag  
Innhenter data…
Internettbrukere i dag  
Innhenter data…
E-poster sendt i dag  
Innhenter data…
Bloggposter skrevet i dag  
Innhenter data…
Twitter-meldinger i dag  
Innhenter data…
Google-søk i dag  
 
Miljø
Innhenter data…
Avskoget mark i år (hektar)  
Innhenter data…
Mark ødelagt av jorderosjon i år (ha)  
Innhenter data…
CO2-utslipp i år (tonn)  
Innhenter data…
Ørkenspredning i år (hektar)  
Innhenter data…
Giftige kjemikalier sluppet ut i luft, på land og i vann dette år (tonn)  
 
Ernæring (mat)
Innhenter data…
Underernærte mennesker i verden  
Innhenter data…
Overvektige mennesker i verden  
Innhenter data…
Sykelig overvektige mennesker i verden  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket matmangel i dag  
Innhenter data…
Penger brukt på overvektsrelaterte problemer i USA i dag  
Innhenter data…
Penger brukt på vektreduksjonsprogrammer i USA i dag  
 
Vann
Innhenter data…
Vann konsumert dette år (milliarder liter)  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av vannrel. syk. i år  
Innhenter data…
Mennesker uten tilgang til rent drikkevann  
 
Energi
Innhenter data…
Energi bruk i verden i dag (MWh), fra:  
Innhenter data…
- ikke-fornybare energikilder (MWh)  
Innhenter data…
- fra fornybare energikilder (MWh)  
Innhenter data…
Solenergi som treffer Jorden idag (MWh)  
Innhenter data…
Olje pumpet i dag (fat)  
Innhenter data…
Olje igjen (fat) info
Innhenter data…
Dager til det er tomt for olje  
Innhenter data…
Gass igjen (boe) info
Innhenter data…
Dager til det er tomt for gass  
Innhenter data…
Kull igjen (boe)  
Innhenter data…
Dager til det er tomt for kull  
 
Helse
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av smittsomme syk. i år  
Innhenter data…
Barn under fem år som har dødd i år  
Innhenter data…
Aborter dette år  
Innhenter data…
Mødre som har dødd under fødsel i år  
Innhenter data…
HIV/AIDS infiserte mennesker  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av HIV/AIDS i år  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av kreft i år  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av malaria i år  
Innhenter data…
Sigaretter røykt i dag  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av røyking i år  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av alkohol i år  
Innhenter data…
Selvmord i år  
Innhenter data…
Penger brukt i verden på ulovlig dop i år  
Innhenter data…
Dødsfall forårsaket av trafikkulykker i år  

Translated from English to Norwegian by NyOversettelse