Světová populace
Načítání dat...
Současná světová populace
 
Načítání dat...
Narození letos info
Načítání dat...
Narození dnes info
Načítání dat...
Úmrtí letos  
Načítání dat...
Úmrtí dnes  
Načítání dat...
Letošní čistý populační přírůstek  
 
Vlády a ekonomika
Načítání dat...
Dnešní celosvětové výdaje vlád na zdravotnictví
Načítání dat...
Dnešní celosvětové výdaje vlád na vzdělávání
Načítání dat...
Dnešní celosvětové výdaje vlád na zbrojení
Načítání dat...
Automobilů vyrobených letos  
Načítání dat...
Jízdních kol vyrobených letos  
Načítání dat...
Počítačů prodaných letos  
 
Společnost a média
Načítání dat...
Nově vydaných knižních titulů letos  
Načítání dat...
Novin vydaných dnes  
Načítání dat...
Televizorů prodaných dnes  
Načítání dat...
Mobilních telefonů prodaných dnes  
Načítání dat...
Peníze utracené za videohry dnes  
Načítání dat...
Uživatelů internetu na světě  
Načítání dat...
Odeslaných e-mailových zpráv dnes  
Načítání dat...
Aktualizací blogů dnes  
Načítání dat...
Napsaných tweetů dnes  
Načítání dat...
Hledání na Googlu dnes  
 
Životní prostředí
Načítání dat...
Odlesněná plocha letos (ha)  
Načítání dat...
Ztráta půdy v důsledku eroze letos (ha)  
Načítání dat...
Emise oxidu uhličitého (CO2) letos (t)  
Načítání dat...
Rozšíření pouští letos (ha)  
Načítání dat...
Jedovaté chemikálie vypuštěné do prostředí letos (t)  
 
Jídlo
Načítání dat...
Podvyživených lidí celosvětově  
Načítání dat...
Lidí s nadváhou celosvětově  
Načítání dat...
Obézních lidí celosvětově  
Načítání dat...
Úmrtí v důsledku hladu dnes  
Načítání dat...
Peníze použité na léčbu chorob spojených s obezitou v USA dnes  
Načítání dat...
Peníze vydané na programy na hubnutí v USA dnes  
 
Voda
Načítání dat...
Letošní spotřeba vody (v miliardách litrů)  
Načítání dat...
Úmrtí na choroby spojené s vodou tento rok  
Načítání dat...
Lidí bez přístupu k pitné vodě  
 
Energie
Načítání dat...
Energie spotřebovaná dnes (MWh), z toho:  
Načítání dat...
- z neobnovitelných zdrojů  
Načítání dat...
- z obnovitelných zdrojů  
Načítání dat...
Solární energie dopadající na Zemi dnes (MWh)
Načítání dat...
Ropa vytěžená dnes (v barelech)  
Načítání dat...
Zbývající ropa (v barelech) info
Načítání dat...
Dní do vyčerpání ropy  
Načítání dat...
Zbývající zemní plyn (BOE) info
Načítání dat...
Dní do vyčerpání zemního plynu  
Načítání dat...
Zbývající uhlí (BOE)  
Načítání dat...
Dní do vytěžení uhlí  
 
Zdraví
Načítání dat...
Úmrtí způsobená infekčními chorobami letos
Načítání dat...
Letošní dětská úmrtnost (do 5 let věku)  
Načítání dat...
Interrupcí letos  
Načítání dat...
Úmrtí rodiček při porodu letos  
Načítání dat...
Lidí infikovaných HIV/AIDS  
Načítání dat...
Úmrtí v důsledku HIV/AIDS letos  
Načítání dat...
Úmrtí na rakovinu letos  
Načítání dat...
Úmrtí na malárii letos  
Načítání dat...
Vykouřených cigaret dnes  
Načítání dat...
Úmrtí v důsledku kouření letos  
Načítání dat...
Úmrtí způsobených alkoholem letos  
Načítání dat...
Sebevražd letos  
Načítání dat...
Celosvětové výdaje za nelegální drogy letos  
Načítání dat...
Úmrtí při silničních nehodách letos  
Z anglické verze přeložil Petr Pávek